top of page
 • Çocuğun Psikolojik Değerlendirilmesinde Uygulanan Testler

  • ​AGTE

  • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi 

  • Resim Çizme Testleri 

  • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi 

  • Beier Cümle Tamamlama Testi 

  • Duygu Durum Ölçekleri

Uygulanan Testler

 • Denver II Gelişim Tarama Testi

 • WISC_R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanı, Tedavi ve Müdahale Programı Hazırlamada Uygulanan Testler

  • ​Harris Lateralleşme Testi

  • Head Sağ-Sol Ayırımı Testi 

  • Gesell Figürleri Testi 

  • GİSD Testi

  • Saat Çizimi Testi 

  • Akademik Başarı Değerlendirme Testi

 • Projektif Testler

  • Rorschach,

  • TAT  

  • CAT

Adres:  İnönü Caddesi                                                  

              Hacı Hanım Sokak                                                                                                           Hayribey Apt. No:10 K:1 D:9                                                                                           Gümüşsuyu - Beyoğlu / İSTANBUL
                                                   

Tel : 0 (212) 252 52 16

Mobil Tel : 0 (532) 591 70 28  

E-posta : suseckin@yahoo.com

www : www.sultanseckin.com

bottom of page