top of page
     EĞİTİM BİLGİLERİ
 
 • Maltepe Üniversitesi, İstanbul (2012-2015)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, (1989-1994)
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
 • Kadıköy Kız Lisesi, İstanbul, (!983-1989)

     EĞİTİM SERTİFİKALARI
 
 • EFTA-TIC Bünyesinde Çift ve Aile Terapisi Eğitimi Sertifikası
      İFTİ, Dr. Murat Dokur 
 • Rorschach, TAT ve CAT, Uygulama, Raporlama ve Değerlendirme Sertifikası 
Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı 
 • Tavistock Kliniği Programı Kapsamında Bebek Gözlemi Sertifikası 
İstanbul Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık ve Sağlık Merkezi Koordinatörlüğünde, Tavistock Enstitüsü Eğitimcileri Prof. Didier Housel, Dr. Jeanne Magagna 
 • Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programları Kapsamında; Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanı, Tedavi ve Müdahale Programı Hazırlama Sertifikası
Harris  Lateralleşme Testi, Head Sağ-Sol Ayırımı Testi, Gesell Figürleri Testi, GİSD Testi, Saat Çizimi Testi, Akademik Başarı Değerlendirme Testi,
TPD, Doç Dr. Gülsen Erden
 • Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programları Kapsamında; WISC_R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği) Uygulama, Raporlama ve Değerlendirme Sertifikası
TPD, Psk. Füsun Aygölü, Uzm. Psk. Serpil Karakay
 • Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programları Kapsamında, Denver II Gelişim Tarama Testi, Uygulama, Raporlama ve Değerlendirme Sertifikası
TPD, Prof. Dr. Kalbiye Yalaz, Uzm. Birgül Bayoğlu 
   
 • Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programları Kapsamında, Çocuğun Psikolojik Değerlendirmesi, Uygulama, Raporlama ve Değerlendirme Sertifikası
AGTE, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durum Ölçekleri,
TPD, Doç. Dr. Gülsen Erden 

     İŞ DENEYİMLERİ
 
 • Çocuklar, gençler, aileler ve çiftlerle terapötik çalışmaları sürmekte...
 • Psiko-terapi Merkezi, Çocuk, genç, aileler ve çiftlerle terapötik çalışmalar.
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı Bölümü, Vaka toplantılarına katılım ve Gönüllü Psikolog 
 • Özel Bir Çocuk Yuvası Çocuklarının Gelişim Değerlendirmelerinin Yapılması
 • Bir İlkokulun Akademik Sorunlar Yaşayan Çocuklarının Gelişimsel ve ÖÖG Açısından Değerlendirmelerinin Yapılması ve Müdahale Programının Hazırlanması 
 • Çarşı Büyük Mağazacılık A.Ş, Genel Merkezi, Operasyon Departmanı 
                                                                        İnsan Kaynakları Departmanı
 • Çarşı Büyük Mağazacılık A.Ş, Kızılay Şubesi, Bilgi Sistemleri Departmanı
 
     KONGRE, EĞİTİM & SEMİNERLER
 
 • Gençlik Üzerine Tartışmalar XVI – Ergenlik ve Korkuları
İstanbul Psikanaliz Derneği
 • Aile ve Çift Terapisi Howard A. Liddle Yönetiminde Atölye Çalışması
İFTİ Psikoterapi
 • Aile ve Çift Terapisi Peter Stratton & Helga Hanks Yönetiminde Atölye Çalışması
İFTİ Psikoterapi
 • Üstün Zekalı Çocuk ve Projektif Testlerin Katkısı
Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • VIII. EFTA (European Family Therapy Association) Kongresi
EFTA & Aile ve Evlilik Terapileri Derneği
 • Aile ve Çift Terapisi Kyriaki Polychroni Yönetiminde Atölye Çalışması
İFTİ Psikoterapi
 • Aile ve Çift Terapisi Prof Dr. Rodolfo De Bernart Yönetiminde Atölye Çalışması
İFTİ Psikoterapi
 • VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi
Aile ve Evlilik Terapileri Derneği
 • Doğum Öncesi Depresyonları Teşhis ve Önlemede Projektif Testler
Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Aile ve Çift Terapisi Mony Elkaim Yönetiminde Atölye Çalışması
İFTİ Psikoterapi
 • Okul Dönemi Sorunları ve Ruhsal İşleyiş
      İstanbul Psikanaliz Günleri
 • Deneyimsel Oyun Terapisiyle Çocuklara Ulaşmada Byron Norton ve Carol Norton Yönetiminde Atölye Çalışması
Psikoloji İstanbul
 • V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi
Aile ve Evlilik Terapileri Derneği
     DERNEK ÜYELİKLERİ
 • Aile ve Evlilik Terapileri Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
 
 • Rorschach ve Projektif Testler Derneği

Adres:  İnönü Caddesi                                                  

              Hacı Hanım Sokak                                                                                                           Hayribey Apt. No:10 K:1 D:9                                                                                           Gümüşsuyu - Beyoğlu / İSTANBUL
                                                   

Tel : 0 (212) 252 52 16

Mobil Tel : 0 (532) 591 70 28  

E-posta : suseckin@yahoo.com

www : www.sultanseckin.com

bottom of page