top of page
Sultan Seçkin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Yüksek Lisansı Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilimdalı'nda, ergen-ebeveyn ilişkileri üzerine yaptığı tez çalışması ile tamamlamıştır.
EFTA-TIC (European Family Therapy Association- Training Institutes Chamber) tarafından sertifikalandırılan İFTİ Psikoterapi Aile ve Çift Terapisi Eğitimi'ni, TPD (Türk Psikologlar Derneği) Sürekli Eğitim Programları kapsamında, çocuğun gelişimsel, akademik ve ruhsal değerlendirmesi ve müdahalelerine yönelik çeşitli eğitim programlarını,  Rorschach ve Projektif Testler Derneği Eğitim Programları kapsamında çocuğun ruhsal gelişiminin değerlendirilmesine yönelik eğitim programlarını tamamlamıştır.

2007'den beri çeşitli kurum ve kuruluşlar bünyesinde psikolog olarak çocuklar, gençler ve aileleriyle çalışmalarını sürdürmüştür.
Uzman Klinik Psikolog Sultan Seçkin, gelişimsel, ruhsal ve akademik sorunları olan çocuklar, gençler ve aileleriyle, ve de çiftlerle çalışmaktadır.

Adres:  İnönü Caddesi                                                  

              Hacı Hanım Sokak                                                                                                           Hayribey Apt. No:10 K:1 D:9                                                                                           Gümüşsuyu - Beyoğlu / İSTANBUL
                                                   

Tel : 0 (212) 252 52 16

Mobil Tel : 0 (532) 591 70 28  

E-posta : suseckin@yahoo.com

www : www.sultanseckin.com

bottom of page